مشهد كه خيلي حال داد خدايي جاتون خالي

تو مشهد يه يارو كانديد شده بود يه تبليغ هاي كره اي داشت كه نگو خدايي كلي خنديدم

يه چشمش رو  مي نويسم براتون

 

 

 يارويي يارويي  فريادت را شنيدم

بسوي تو دويدم –اميد مائي ا

 

بعدش اخرش هم نوشته بود

 

اميد جوانان بيكار –بي زن – بي پول – بي خانه

 

 

راستی يه دعايی واسه من بكنيد تو اين يه ماه دو روز فقط رفتم مدرسه

 

 

زت زياد

......................

من به جاي اسم اون نماينده نوشتم يارويي 

 

  
نویسنده : عليرضا ; ساعت ٦:٥٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٩ بهمن ،۱۳۸٢