آقايون و خانوم های استقلالی مواظب خودتون باشيد ....از ما گفتن بود

 آقايون و خانوم های پرسپوليسی آهنگ رو گوش کنيد حال کنيد

پرسپوليس سخته هنوز از پاي ننشسته

پشت دشمنانش رو يكي يكي شكسته

پروين پا طلايي  يه عمره كه دويده

اكنون با پاي خسته به هيچ جا نرسيده

پروين راه رو به دشمن تو هر ميدوني بسته

تو جاده ي زندگي  پروين پاهاش شكسته

تو جاده ي زندگي  پروين پاهاش شكسته

------------------------------

مردم توي ميدان ها مي گن با هم يك صدا پروين پا طلايي

هنوز اميد مايي 

پروين پا طلايي هنوز اميد مايي 

 

--------------------------------------

ممد خاني تو ميدون  در حمله يك پلنگه  در عرصه بازي ها الحق كه مرد جنگه

--------------------------------

الحق كه مرده جنگه

-------------------------------

كارگر و درخشان  چشم و چراغ ميدان

وحيد مانورايي  از بهترين سرداران

--------------------------------------

مردم توي ميدان ها مي گن با هم يك صدا پروين پا طلايي

هنوز اميد مايي 

پروين پا طلايي هنوز اميد مايي 

 

-------------------------------------------

پنجعلي علي يارت نور حق نگهدارت

فتح آبادي خونت آباد هرگز نمي ري از ياد

خوردبين  - عليخواني  مايلي عربشاهي

اي فرزندان ايران

جاويد جاويد نامتان

-----------------------------------

اي فرزندان ايران

جاويد جاويد نامتان

-------------------------------------

پرسپوليس سخته هنوز از پاي ننشسته

پشت دشمنانش رو يكي يكي شكسته

پروين پا طلايي  يه عمره كه ديونه

اكنون با پاي خسته به هيچ جا نرسيده

پروين راه رو به دشمن تو هر ميدوني بسته

تو جاده ي زندگي  پروين پاهاش شكسته

تو جاده ي زندگي  پروين پاهاش شكسته

------------------------------

مردم توي ميدان ها مي گن با هم يك صدا پروين پا طلايي

هنوز اميد مايي 

پروين پا طلايي هنوز اميد مايي 

--------------------------------------

زت زياد

  
نویسنده : عليرضا ; ساعت ٥:٥٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٥ مهر ،۱۳۸٢