۴ ساعت دست به سينه

ویرایش جدید
نه یکی نه دوتا سه تا خجالت داره
این بار هدی باخت برید ببیند عکس تیم بارسلونا رو ببیند حال کنید
-----------------------------------------------------------------------------

خوب دیگه مدرسه ها هم داره تموم می شه و فکر کنم فقط 1 هفته دیگه بریم مدرسه و بعدش امتحان می دیدم و بلاخره دیپلم رو می گیریم
ولی وای از این انضباط نکنه بیفتم بعدش باید تابستون بیام مدرسه هر روز 4 ساعت دست به سینه بشینم تا پاس کنم
من می خواستم دیگه سوتیه معلم ها رو ننویسم ولی این بار این قدر بعد انداخت نمی شه ننویسم
معلم ما از این که دستت رو بذاری زیر چونت بدش می یاد و وقتی این کار رو می کنی داغ می کنه یکی از بچه ها دستش رو گذاشته بود زیر چونش و نشسته بود
معلمه قاطی کرد و گفت : دستت رو بزکش از زیر چورتونت ( یعنی دستت رو بکش از زیر چونت )
یکی دیگه هم
معلمه داشت یه سئوال رو توضیح می داد گفت بچه ها این سئوال دو راه داره ولی یکی از اون ها خیلی راحت از اون اون یکی هست مثلا انگار شما یه جایی رو با پله بری یا با چرثقیل !!!!!!!!!!!!
( منظورش همون آسانسور بود )
دیگه دلم نیومد ایم ها رو ننویسم آخه خیلی بد انداختن

زت زياد

  
نویسنده : عليرضا ; ساعت ٤:۱۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸٢