کم آوردم نادخ

یه چند نفر برام کامنت گذاشتن که چرا تا 27 ام رفتی مدرسه و اینا
من باید اعلام می کنم آخه من بدبخت پارسال از 20 ام تعطیل کردم نرفتم وقتی کارنامه ی اون سال رو گرفتم دیدم 2 نمره از انضباطم کم کردن برای همین امسال رو کامل رفتم ( آخه اگه نمی رفتم 2 نمره امسال هم ازم کم می کردن احتمال این که انضباط بیفتم بود برای همین رفتم )

برای اینکه مدرسه ها تعطیل هستن من بدجوری کم اووردم برای همین داشتم فکر می کردم چی بنویسم یهو یاد اول دبیرستانم افتادم :
یه روز توی کلاس بینش اسلامی بودیم یه معلم داشتیم از وقتی می یومد تو کلاس تا وقتی می رفت فقط خودش حرف می زد برای همین هر کی برای اون زنگ چیزی می یوورد مدرسه تا اون زنگ حوصلش سر نره یکی از بچه ها Cd man اوورده بود مدرسه و داشت سر کلاس Bomfunk گوش می داد و بدجوری رفته بود تو حال
یهو معلممون دیدش و اومد بگه که من می دونم داری چکار می کنی گفت :
من که می دونم Cd drive اووردی مدرسه داری باهاش CD گوش می دی .................................


زت زیاد

  
نویسنده : عليرضا ; ساعت ٦:٤٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ فروردین ،۱۳۸٢