غلط نامه

بابا من غلط کردم ديگه درباره نا ظممون نمی نويسم باز هم می رم دنبال اون جک های سابق

يه روز يه ترکه می ره آفريقا بهش ميگن تو افريقا شکار ميرفتی
می گه آره اونجا يه حيونايی بودند سياه بودند وقتی می خواستی بهشون تير بزنی می گفتند دونت شوت دونت شوت
يه روز هم يه ترکه می خواست بره خارج ميره به يکی از دوستاش ميگه من که اينگليسی بلد نيستم برم اون جا چی کار کنم از گشنگی میمیرم
دوستش ميگه: برو رستوران بگو همبرگر
ترکه چند ماه رو اين جوری سپری ميکنه بعد زنگ می زنه دوستش ميگه بابا حالم از همبرگر ديگه بهم می خوره چه کار کنم
دوستش ميگه بگو هات داگ
میره رستوران می گه هات داگ
گارسون میگه وید سوس ور ویدوت سوس
ترکه میگه هات داگ
گارسون درباره میگه وید سوس ور ویدوت سوس
اين ماجرا ادامه پيداميکنه ترکه دیگه قاطی می کنه
می گه همون همبرگر رو بده   
نویسنده : عليرضا ; ساعت ٥:٥٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٥ دی ،۱۳۸۱