به علت اين که چی فردا امتحان شيمی دارم همين دو سه خط را می نويسم
با اجازه ی آق قلی که گفته بود اينقدر ترک ترک نکن اين رو می نويسم

يه روز يه پيرمده (ترکه) ۱ داشته تو خيابون راه می رفته يه راننده بهش ميگه هـــــــــــــــــــو
کره خر (2) اینجا جای راه رفتنه پیرمرده خوشحال میشه میگه جددن (3) من اینقدر جوون به نظر می رسم
-ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1)دیدید نتونستم جلوی خودم را بگیر آق قلی معذرت
2)از این که اینقدر در این قسمت بی ادب بودم معذرت
3)معلم ما میگه جلال آل احمد جداً را می نوشته جددن   
نویسنده : عليرضا ; ساعت ٤:٥٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸۱