يارو دكتر تغريه اومده تو تلويزيون ...خودش پيغمبري 5 متر قطر شكمش بود

خود دكتره تابلوه سر سفره چه پدري از غذا ها در مي ياره ها

بعدش مي گه از مردم مي خوام واسه سحر و افطار سبك بخورن

خدايي مي شه ؟...نه مي شه

زت چوغ

 

  
نویسنده : عليرضا ; ساعت ۱٠:۳٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٤ آبان ،۱۳۸۳