آقايون و خانوم های استقلالی مواظب خودتون باشيد ....از ما گفتن بود

 آقايون و خانوم های پرسپوليسی آهنگ رو گوش کنيد حال کنيد

پرسپوليس سخته هنوز از پاي ننشسته

پشت دشمنانش رو يكي يكي شكسته

پروين پا طلايي  يه عمره كه دويده

اكنون با پاي خسته به هيچ جا نرسيده

پروين راه رو به دشمن تو هر ميدوني بسته

تو جاده ي زندگي  پروين پاهاش شكسته

تو جاده ي زندگي  پروين پاهاش شكسته

------------------------------

مردم توي ميدان ها مي گن با هم يك صدا پروين پا طلايي

هنوز اميد مايي 

پروين پا طلايي هنوز اميد مايي 

 

--------------------------------------

ممد خاني تو ميدون  در حمله يك پلنگه  در عرصه بازي ها الحق كه مرد جنگه

--------------------------------

الحق كه مرده جنگه

-------------------------------

كارگر و درخشان  چشم و چراغ ميدان

وحيد مانورايي  از بهترين سرداران

--------------------------------------

مردم توي ميدان ها مي گن با هم يك صدا پروين پا طلايي

هنوز اميد مايي 

پروين پا طلايي هنوز اميد مايي 

 

-------------------------------------------

پنجعلي علي يارت نور حق نگهدارت

فتح آبادي خونت آباد هرگز نمي ري از ياد

خوردبين  - عليخواني  مايلي عربشاهي

اي فرزندان ايران

جاويد جاويد نامتان

-----------------------------------

اي فرزندان ايران

جاويد جاويد نامتان

-------------------------------------

پرسپوليس سخته هنوز از پاي ننشسته

پشت دشمنانش رو يكي يكي شكسته

پروين پا طلايي  يه عمره كه ديونه

اكنون با پاي خسته به هيچ جا نرسيده

پروين راه رو به دشمن تو هر ميدوني بسته

تو جاده ي زندگي  پروين پاهاش شكسته

تو جاده ي زندگي  پروين پاهاش شكسته

------------------------------

مردم توي ميدان ها مي گن با هم يك صدا پروين پا طلايي

هنوز اميد مايي 

پروين پا طلايي هنوز اميد مايي 

--------------------------------------

زت زياد

  
نویسنده : عليرضا ; ساعت ٥:٥٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٥ مهر ،۱۳۸٢

 

معلم هام سوتي نمي دن نمي دن وقتي مي دن زاغارت مي دن

 

ساعد پا

 

آقا صندلي رو نكش رو ميزت ؟

 

شكار گوسفند !!

 

يه جك هم شنيدم با حال بود براي بولك گفتم يه ربع داشت مي خنديد

 

يه روز يه تركه افتاده بوده تو چاه و هي داد مي زده كمك كمك

يهو يه مرده مي ياد مي گه بابا چته چرا اينقدر داري داد مي زني

تركه مي گه افتادم تو چاه كمك كن بيام بيرون

مرده مي گه ويسا يه طناب بيارم

تركه مي گه واي نستم چه غلطي مي خواي بكني ؟

زت زياد

  
نویسنده : عليرضا ; ساعت ۳:٥۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸٢

 

باز آمد بوي ماه مدرسه ( )

بوي سوتي هاي ناب مدرسه (هوووووووووووووووع)

 

اي قربونت برم از خرداد كه با هم هستيم تو اين مدت خيلي بهت عادت كردم يادش بخير تو خرداد چقدر به همون گير دادن نمي ذاشتن ما با هم باشيم ولي ما به هر زوري بود از گيرشون در مي رفتيم .

اين سه ماه چقدر حال داد با هم مسافرت رفتيم يادته رفتيم شمال با هم رفتيم تو دريا شنا كرديم  واي چه حالي داد .

من و بگو گفتم امسال رو ديگه مي رم هنرستان ديگه وقت بيشتر دارم و كسي هم بهون گير نمي ده و بيشتر با هم هستيم ولي حيف تا پام رو 5 مهر گذاشتم تو هنرستان باز هم ناظمه تا من رو ديد گير داد به تو گفت اين چه وضع مو هست كه تو براي خودت درست كردي ......

 

  
نویسنده : عليرضا ; ساعت ۳:٥٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٩ مهر ،۱۳۸٢